นัดหมายการประชุม

กันยายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8523868
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
2352
5572
8523868
Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-29 09:48:10

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2558

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายพรชัย  รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งเป็นการรายงานผลการบริหารจัดการระบบสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2557 ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2554-2558 ซึ่งเป็นแผนเกี่ยวกับทิศทาง เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดสถิติทางการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานสถิติ การทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดสถิติทางการที่มีความต่อเนื่อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการบริหาร ของผู้บริหารในระดับต่างๆ (นโยบาย จังหวัด และท้องถิ่น) นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐานและคุณภาพอีกด้วย

เอกสารนำเสนอ (Power Point) การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล