นัดหมายการประชุม

กันยายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
4910302
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
464
5845
4910302
Your IP: 18.206.194.83
Server Time: 2019-09-16 01:44:37

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2558

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายพรชัย  รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งเป็นการรายงานผลการบริหารจัดการระบบสถิติตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2557 ภายใต้แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2554-2558 ซึ่งเป็นแผนเกี่ยวกับทิศทาง เป้าหมายหลัก ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดสถิติทางการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานสถิติ การทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดสถิติทางการที่มีความต่อเนื่อง ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และการบริหาร ของผู้บริหารในระดับต่างๆ (นโยบาย จังหวัด และท้องถิ่น) นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐานและคุณภาพอีกด้วย

เอกสารนำเสนอ (Power Point) การประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล