นัดหมายการประชุม

สิงหาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4749840
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
836
5484
4749840
Your IP: 18.232.53.231
Server Time: 2019-08-20 02:12:39

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

 

                   สถิติด้านสังคม

(1)  สาขาประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 11 กันยายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 19 มิถุนายน 2555

(2)  สาขาแรงงาน

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 11 เมษายน 2555

 ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 8 มิถุนายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 6 กันยายน 2556

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

 ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 27 เมษายน 2555

ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

 

(3)  สาขาการศึกษา

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 5 มิถุนายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ประชุมครั้งที่ 2/56 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

(4)  สาขาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 21 มีนาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ประชุมครั้งที่ 2/56 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 

ประชุมครั้งที่ 3/55 วันที่ 21 ธันวาคม 2555

 

(5)  สาขาสุขภาพ

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 25 มีนาคม 2556

ประชุมครั้งที่ 1/57 วันที่ 29 กันยายน 2557

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 1/57 วันที่ 16 กันยายน 2557

(6)  สาขาสวัสดิการสังคม

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ประชุุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 25 กันยายน 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

 •  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 22 มิถุนายน 2555

(7)  สาขาหญิงและชาย

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 2/55 วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 5 มิถุนายน 2556

(8)  สาขารายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

(9)  สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

 • การประชุมคณะอนุกรรมการสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555

ประชุมครั้งที่ 1/56 วันที่ 28 มีนาคม 2556

 ประชุมครั้งที่ 1/57 วันที่ 30 กันยายน 2557

 •  การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสถิติ

ประชุมครั้งที่ 1/55 วันที่ 14 มิถุนายน 2555

 

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล