นัดหมายการประชุม

มกราคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
2392380
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
760
3279
2392380
Your IP: 23.22.240.119
Server Time: 2018-01-24 12:22:18

ประเด็นเด่น

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

โทร. 02 141 7398, 02 141 7400, 02 141 7403

ประเด็นเด่น

line

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นเด่นขึ้น โดยนำนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม เป็นต้น ทำการศึกษาวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นแผนผังความคิด (Mind Map) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของชุดข้อมูลขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทันทีในรูปแบบกราฟ GIS และการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในรูปแบบของตาราง เป็นต้น ทั้งนี้หากไม่มีข้อมูลโดยตรง จะนำเสนอให้เห็นแนวคิดว่าควรจะต้องใช้ข้อมูลใดมาประกอบในเรื่องดังกล่าว

          ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nic.go.th/gsic/strategy.php จะพบรายชื่อชุดประเด็นข้อมูลทั้งหมดที่ได้มีการจัดทำไว้ เมื่อเลือกชุดข้อมูลที่สนใจ จะปรากฎ Mind Map หรือ Value Chain ของชุดข้อมูลนั้น

s1

          จากแต่ละ Mind Map หรือ Value Chain ของชุดข้อมูลที่เลือกไว้ จะสามารถทำการเลือกข้อมูลที่สนใจที่แสดงในรูปของกราฟ  GIS  หรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในรูปแบบของตาราง

s2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nic.go.th/gsic/strategy.php

 

 

 

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล