นัดหมายการประชุม

กันยายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8523927
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
2411
5572
8523927
Your IP: 35.172.203.87
Server Time: 2021-09-29 10:00:17

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

โทร. 02 141 7398, 02 141 7400, 02 141 7403

ประเด็นยุทธศาสตร์

line

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดทำชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ขึ้น โดยนำนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง กรม เป็นต้น ทำการศึกษาวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นแผนผังความคิด (Mind Map) ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของชุดข้อมูลขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ทันทีในรูปแบบกราฟ GIS และการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในรูปแบบของตาราง เป็นต้น ทั้งนี้หากไม่มีข้อมูลโดยตรง จะนำเสนอให้เห็นแนวคิดว่าควรจะต้องใช้ข้อมูลใดมาประกอบในเรื่องดังกล่าว

          ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://service.nic.go.th/strategy.php จะพบรายชื่อชุดประเด็นข้อมูลทั้งหมดที่ได้มีการจัดทำไว้ เมื่อเลือกชุดข้อมูลที่สนใจ จะปรากฎ Mind Map หรือ Value Chain ของชุดข้อมูลนั้น

s1

          จากแต่ละ Mind Map หรือ Value Chain ของชุดข้อมูลที่เลือกไว้ จะสามารถทำการเลือกข้อมูลที่สนใจที่แสดงในรูปของกราฟ  GIS  หรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในรูปแบบของตาราง

s2

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://service.nic.go.th/strategy.php

 

 

 

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล