นัดหมายการประชุม

มกราคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
9388002
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
2572
8674
9388002
Your IP: 3.85.80.239
Server Time: 2022-01-24 06:50:26

แผนแม่บทสถิติประเทศไทย

           “สถิติ” เป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบบริหารราชการไทย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเริ่มมีการดำเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 100 ปี มีลักษณะเป็นระบบสถิติแบบกระจายงาน โดยมีสำนักงานสถิติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยสถิติกลางของประเทศที่ทำการผลิตสถิติในแทบทุกสาขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติที่ได้จากการสำมะโนและสำรวจ และมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ผลิตสถิติที่ได้จากการบริหารงาน งานทะเบียน และจากการผลิตสถิติตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน จึงทำให้ประเทศไทยมีสถิติที่ผลิตขึ้นภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นจำนวนมาก

          แม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการพัฒนาที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการพัฒนาเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเป็นหลัก โดยไม่มีการบริหารจัดการการผลิตสถิติอย่างเป็นระบบ มีความหลากหลายและแตกต่างของสถิติและสารสนเทศของภาครัฐนำมาซึ่งความสับสนต่อผู้ใช้ ซึ่งพบว่าเกิดความซ้ำซ้อนในการผลิตสถิติ มีการใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลือง เกิดความเหลื่อมล้ำด้านมาตรฐานสถิติและคุณภาพของงานด้านสถิติ และที่สำคัญคือขาดการบริหารจัดการในการบูรณาการเพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการจัดทำนโยบายและแผน และกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น เพื่อสร้างความชัดเจนทางสถิติและพัฒนาภารกิจงานข้อมูลและสารสนเทศของประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ “ผลิตสถิติ” ไปเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ “บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ” ตามที่พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้

   - แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2554-2558

   - แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)

   - พระราชบัญญัติ/มติคณะรัฐมนตรี

 Img

                                                                       

รูปแสดง การบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย

 

มติคณะรัฐมนตรี

 - วันที่ 28 ธันวาคม 2553 เรื่อง แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2554 - 2558

 - วันที่ 4 เมษายน 2554 เรื่อง โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

 - วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.2554-2558

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล