นัดหมายการประชุม

สิงหาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4749568
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
564
5484
4749568
Your IP: 18.232.53.231
Server Time: 2019-08-20 01:14:05

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) (7)

 

Logo SDG
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
                 ปี 2558 สหประชาชาติ ได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 โดยจะเป็นข้อผูกพันสำหรับชาติสมาชิกที่ได้ให้การรับรอง (193 ประเทศ) SDGs tables550 ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 รวมทั้งประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว จะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกนับจากนี้ จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15  ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน
global goals Download: icon สถานภาพข้อมูลตามตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น) new!
    • สถานะข้อมูล SDGs (ณ ก.ค.59)
    • PPT สถานภาพข้อมูล SDGs (สำหรับการประชุมฯ 13 ก.ค. 59)
    • การประเมินสถานะข้อมูล SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนข้อมูล
      - คำชี้แจง การประเมินสถานะข้อมูล SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนข้อมูล
      - การตรวจสอบสถานะข้อมูล SDGs
      - แบบฟอร์มรายงานการประเมินสถานะด้านข้อมูล/สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs(เบื้องต้น)
          -> Goal1, Goal2, Goal3, Goal4, Goal5, Goal6, Goal7,
               Goal8, Goal9, Goal10, Goal11, Goal12, Goal13,
               Goal14, Goal15, Goal16, Goal17
      - แบบฟอร์มบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนข้อมูล

icon ปรับปรุงรายการตัวชี้วัด SDGs (241 ตัวชี้วัด) พร้อมคำแปล (.pdf, .xlsnew!

icon Provision Proposed Tiers for Global SDG Indicators (as of March 24, 2016) new!
icon Timeline กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
icon Sustainable Development Goals (booklets)
icon Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable development
icon The IAEG-SDGs on SDGs indicators
    • Work plan & next step
    • Report - 28 April 2016
    • Report - 17 December 2015
icon Metadata for SDGs indicators
icon 2030 Agenda and the SDGs: Indicator framework, monitoring and reporting (18 Mar 2016) 
 
Related Link: icon Metadata Compilation on SDGs indicators 
icon UN Sustainable Development Knowledge Platform
icon IAEG-SDGs (Inter-agency Expert Group on SDG Indicators)
icon Global Policy Watch (Promoting transparency and accountability in the Post-2015 and
    Financing for Development processes)
icon UNDP Support to the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development
Home./
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
โทร. 02-1417443 โทรสาร.02-1438121
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล