นัดหมายการประชุม

ธันวาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
11065667
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
2879
3797
11065667
Your IP: 44.192.52.167
Server Time: 2022-12-09 16:21:42

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) (24)

Logo SDG
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
                  ปี 2558 สหประชาชาติ ได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนMap SDGs 1 (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 โดยจะเป็นข้อผูกพันสำหรับชาติสมาชิกที่ได้ให้การรับรอง (193 ประเทศ) ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 รวมทั้งประเทศไทย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว จะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกนับจากนี้ จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15  ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

WS1 04
     การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 1

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ
1.รายงานผลการประชุม
2.ภาพกิจกรรมการประชุม
   3 Sep 18
   4 Sep 18
Caption Text
WS2 05
     การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 2

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
ในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม

1.รายงานผลการประชุม
2.ภาพกิจกรรมการประชุม
Caption Two
 
 
     การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 3

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
ในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม

1.รายงานผลการประชุม
Caption Two
 
 
     การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 4

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)
ในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม

1.ตัวชี้วัด SDGs ในบริบทประเทศไทย
Caption Two
 
 
 
 

 

ดูข้อมูล SDGs
Update ข้อมูลตัวชี้วัด SDGs 2563


Infographic
Northern Lights     Northern Lights     Northern Lights     Northern Lights     Northern Lights
ดู infographics ทั้งหมด

 

 

 

 

เอกสาร/กิจกรรม SDGs
global goals Download: icon ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) new!(ปรับปรุง16มี.ค.61)
          -> Goal1, Goal2, Goal3, Goal4, Goal5, Goal6, Goal7Goal8Goal9Goal10,
               Goal11Goal12Goal13Goal14Goal15Goal16Goal17
icon สถานภาพข้อมูลตามตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น
    • สถานะข้อมูล SDGs (ณ ก.ค.59)
    • PPT สถานภาพข้อมูล SDGs (สำหรับการประชุมฯ 13 ก.ค. 59)
    • การประเมินสถานะข้อมูล SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนข้อมูล
      - คำชี้แจง การประเมินสถานะข้อมูล SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนข้อมูล
      - การตรวจสอบสถานะข้อมูล SDGs
      - แบบฟอร์มรายงานการประเมินสถานะด้านข้อมูล/สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs(เบื้องต้น)
          -> Goal1, Goal2, Goal3, Goal4, Goal5, Goal6, Goal7Goal8Goal9Goal10,
               Goal11Goal12Goal13Goal14Goal15Goal16Goal17
      - แบบฟอร์มบันทึก Metadata และ คู่มือการบันทึก  

icon ปรับปรุงรายการตัวชี้วัด SDGs (241 ตัวชี้วัด) พร้อมคำแปล (.pdf, .xls

icon Provision Proposed Tiers for Global SDG Indicators (as of March 24, 2016) 
icon Timeline กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
icon Sustainable Development Goals (booklets)
icon Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable development
icon The IAEG-SDGs on SDGs indicators
    • Work plan & next step
    • Report - 28 April 2016
    • Report - 17 December 2015
icon 2030 Agenda and the SDGs: Indicator framework, monitoring and reporting (18 Mar 2016) 
Related Link: icon Official list of SDG Indicators (ตัวชี้วัด SDGs ที่ประกาศเป็นทางการ ณ ก.ย.59) 
icon Metadata Repository (metadata ล่าสุด ที่มีการปรับปรุงให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน) 
icon Metadata Compilation on SDGs indicators (metadata ที่รวบรวมจากข้อเสนอแนะของหน่วยงาน/
   องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ
icon UN Sustainable Development Knowledge Platform
icon IAEG-SDGs (Inter-agency Expert Group on SDG Indicators)
icon Global Policy Watch (Promoting transparency and accountability in the Post-2015 and
    Financing for Development processes)
icon UNDP Support to the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development

 

 

 

 

 

Share

นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล